Ogólne zasady


1. Całkowitą odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi jego nadawca.

2. Serwis anonse.gejowo.pl służy do zamieszczania ogłoszeń towarzyskich oraz dotyczących poszukiwania/oferowania pracy, korepetycji i wynajmu mieszkań.

3. Ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

Treści komercyjne


4. Ogłoszenia osób prywatnych dotyczące oferowania lub poszukiwania legalnych płatnych usług towarzyskich (randki, masaże) muszą być umieszczane tylko w płatnej rubryce KOMERCYJNE.

5. Dodawanie ogłoszeń dotyczących działalności gospodarczej, innej niż w punkcie 4., w szczególności handlu, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody (listem poleconym) od właściciela gejowo.pl. W przypadku braku zgody takie anonse są usuwane, a ewentualne opłaty nie podlegają zwrotowi.

6. Opłata za zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego działalności gospodarczej, o której mowa w punkcie 5., wynosi 500 złotych netto, niezależnie od czasu trwania emisji oraz niezależnie od spełnienia punktu 5. regulaminu. Płatność następuje na podstawie faktury VAT, w ciągu 7 dni od jej wystawienia. Autor ogłoszenia ponosi koszty ewentualnych działań windykacyjnych. Autor ogłoszenia ma obowiązek przesłać dane do wystawienia faktury poprzez formularz kontaktowy, najpóźniej w ciągu 1 godziny od zamieszczenia anonsu. Nieprzekazanie danych może skutkować poszukiwaniem autora przez właściciela gejowo.pl, z wykorzystaniem wszystkich dozwolonych prawem sposobów.

Wyróżnianie


7. Wyróżnienia anonsów na stronie głównej dotyczą wszystkich kategorii z wyjątkiem kategorii KOMERCYJNE, ogłoszenia z tej kategorii nie mogą być wyróżniane na stronie głównej portalu.

Treści zabronione, usuwanie, odpowiedzialność


8. Zabrania się umieszczania w anonsach adresów lub linków do innych stron internetowych.

9. Gejowo.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia w przypadku, gdy narusza ono obowiązujące w Polsce prawo, regulamin anonse.gejowo.pl, zasady netykiety (w tym spam) lub godzi w dobre imię (dobra osobiste) lub interesy właściciela gejowo.pl, osób związanych z portalem lub reklamodawców. W takim przypadku ewentualne opłaty nie podlegają zwrotowi. Gejowo.pl zastrzega sobie prawo również do nałożenia dożywotniej blokady na adres e-mail, adres IP, numer telefonu - tzw. \\\"ban\\\".

10. Zabronione jest podawanie danych osobowych osób trzecich, w tym innych użytkowników serwisu (w szczególności imion, nazwisk, pseudonimów, adresów, numerów telefonów i adresów e-mail). Właściciel gejowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie takich danych. Po uzyskaniu informacji od poszkodowanej osoby o naruszeniu jej prawa do ochrony danych osobowych lub dobrego imienia, ogłoszenie jest niezwłocznie usuwane, a dane autora zapisywane w celu udostępnienia ich organom ścigania.

11. Gejowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie i dalsze udostępnianie zawartości serwisu anonse.gejowo.pl przez inne serwisy internetowe, w szczególności wyszukiwarki (np. Google). Sprawy dotyczące rozpowszechniania kopii zawartości serwisu anonse.gejowo.pl należy kierować bezpośrednio do podmiotów udostępniających te dane.

12. Z publikacji ogłoszenia nie wynikają dla właściciela gejowo.pl jakiekolwiek zobowiązania wobec autora ogłoszenia ponad te, które zostały wymienione powyżej.

Dyskrecja


13. Portal Gejowo.pl zapewnia całkowitą dyskrecję. Dane o autorze danego ogłoszenia nie są nikomu udostępniane, z zastrzeżeniem punktu 10. oraz na wniosek organów ścigania (policja, prokuratura) lub sądu.

Akceptacja i dane osobowe


14. Wysyłając formularz dodawania ogłoszenia użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz wyraża zgodę się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu, przez właściciela gejowo.pl (LatarnikAl. Wojska Polskiego 70/1210-291 Olsztyn) w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

15. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem, SMS-em lub MMS-em informacji handlowych od właściciela gejowo.pl oraz podmiotów współpracujących (partnerów biznesowych).

16. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem, SMS-em lub MMS-em informacji dotyczących funkcjonowania portalu gejowo.pl lub usług z nim związanych (np. nowości, imprezy etc.).

17. Częstotliwość wysyłania informacji zależeć będzie od wagi informacji, ale nie będzie utrudnieniem.

18. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do cofnięcia powyższej zgody i usunięcia publikacji ogłoszenia.


Zapoznałem się i akceptuję regulamin